Monday, December 21, 2020

MELEKAT KEPADA TUHAN: Beroleh Kuasa Dan Urapan

Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 21 Desember 2020

Baca:  2 Samuel 22:1-51

"Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya."  2 Samuel 22:51

Nama  'Daud'  dalam bahasa Ibrani memiliki arti:  dikasihi.  Sebagaimana arti namanya, Daud pun menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan.

     Mengapa Daud dikasihi Tuhan?  Karena dia mengasihi Tuhan sedemikian rupa.  "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku."  (Amsal 8:17).  Komitmen Daud untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan sungguh luar biasa dan patut diteladani.  Kedekatan Daud dengan Tuhan bisa dilihat dari tulisan-tulisannya di kitab Mazmur, yang hampir semuanya berisikan tentang pujian, pengagungan, kekaguman, dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan.  Hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah langkah awal beroleh pengurapan Tuhan.  "TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka."  (Mazmur 25:14).  Ini adalah salah satu pernyataan Daud yang menunjukkan betapa ia sangat karib dengan Tuhan:  lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada seribu hari di tempat lain  (Mazmur 84:11), tujuh kali dalam sehari memuji-muji Tuhan  (Mazmur 119:164).  Karena kasihnya kepada Tuhan dan hidup karib dengan-Nya, Tuhan mengurapi Daud dengan kuasa-Nya.  Urapan inilah yang memungkinkan Daud mengerjakan perkara-perkara besar di sepanjang hidupnya:  menang dalam peperangan, mengalahkan musuh berlaksa-laksa  (1 Samuel 18:7), membunuh binatang buas yang hendak menyerang kambing domba gembalaannya, membunuh raksasa Goliat dari Filistin.  Sungguh dahsyat kuasa urapan Tuhan yang bekerja dalam diri orang pilihan-Nya, padahal sebelumnya Daud kurang dianggap oleh keluarganya, tapi  "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku."  (Mazmur 27:10).

     Berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan:  "...Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya."  (Mazmur 91:14-15).

Perkara-perkara besar selalu menyertai kehidupan orang yang diurapi Tuhan!

26 comments:

 1. Amin,Puji Tuhan,terim kasih Tuhan Yesus untuk firmanNya Bapa,Bapa ampuni pelanggaran dan dosa saya Bapa,beri saya pengendalian diri didalam diri saya Bapa,roh kerendahan hati,tutup bungkus pikiran saya dengan kuat kuasa darah YesusMu Bapa,Bapa pagari dengan perisai pagar tembokMu Bapa untuk anak kami,suami,saya,keluarga kami dan orang-orang kudusMu Bapa,jauhkan kami dari segala percobaan Bapa,terima kasih Tuhan Yesus,haleluya,amin

  ReplyDelete
 2. Tuhan Yesus Memberkati kita semua, Amen, Amen, Amen.πŸ™πŸ™πŸ™

  ReplyDelete
 3. Terpujilah nama-Mu ya Bapa sorgawi dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang terus memelihara, mengasihi dan memberkati kami dalam menjalani hidup dan kehidupan disepanjang menjalankan tugas pengutusan yang Tuhan Yesus Kristus anugerahkan...amin.πŸ™‡‍♀️πŸ™‡‍♂️πŸ‘¨‍πŸ‘©‍πŸ‘§

  ReplyDelete
 4. Tetaplah bergaul karib dengan Tuhan agar urapanNYA menyertai sepanjang hidup kita. Haleluya.

  ReplyDelete
 5. Bapaku akan meluputkanku dan Dia akan melepaskanku dari segala kesesakanku. Amin. Terima kasih Bapa. Aku percaya akan FirmanMu.

  ReplyDelete
 6. Bapaku akan meluputkanku dan melepaskanku dari segala kesesakanku. AMIN. Terima kasih Bapa.πŸ™πŸ»

  ReplyDelete
 7. Praise the LORD, haleluya Amin..

  ReplyDelete
 8. Keteladanan yang ditunjukkan Daud bapa lelubur kita kiranya menjadi pa nutan segala bangsa dimuka bumi ini... Bergaul akrab dengab Tuhan diiringi puji pujian, tari2an dan kecapi sungguh sangat membuat Tuhan menyayangi Daud... Sayapun rindu bernyanyi bagi Tuhan dengan senandung pujian penyembahan karena hanya Dialah Allah yang layak disembah nama Yesus dipermuliakan siang dan malam, sekarang sampai selama lamanya... Amin.

  ReplyDelete
 9. Terimakasih kasih Bapa kami disurga atas berkat Tuhan dan jauhkan kami dari marabahaya dan berikan kami kesehatan dan sukacita dalam hidup dan pekerjaan kami, amen

  ReplyDelete
 10. Amin puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan sampai hidup kita terpikat dengan hal- hal yang duniawi, yang dapat menjauhkan kita kepada Tuhan, tetapi milikilah hati yang terpikat dengan Allah. Keterpikatan kita dengan Tuhan maka akan ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah hati kita terus melekat dan terpikat dengan Tuhan."Jiwaku melekat kepada-Mu tangan kanan-Mu menopang aku (Mazmur 63:9).

  ReplyDelete
 11. Trimakasih Tuhan untuk firmanmu malam hari ini, ajarilah kami untuk mengerti dan memahami kehendakmu dalam hidup kami.Amin.

  ReplyDelete
 12. amen terimakasih Tuhan Yesus πŸ₯ΊπŸ™

  ReplyDelete