Tuesday, September 22, 2015

HIDUP MELALUI KRISTUS

Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 22 September 2015

Baca:  Yohanes 5:19-30

"Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup."  Yohanes 5:24

Kristus satu-satunya jalan pemulihan hubungan manusia dengan Allah.  Ketika seseorang menerima Kristus ia menerima hidup kekal.  Orang yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan dipulihkan persekutuannya dengan Dia.  Yesus berkata,  "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."  (Yohanes 3:16).  "...tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya."  (Yohanes 3:36).

     Allah adalah Roh, maka kita tidak berkomunikasi dengan-Nya menggunakan indera jasmani atau pikiran kita.  Roh manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan mengalami realita tertinggi.  Cara menemukan realita ini adalah melalui kelahiran baru.  Tuhan menyatakan pada Nikodemus,  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."  (Yohanes 3:3).  Ayat berikut memperjelas kelahiran baru:  "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami."  (2 Korintus 5:17-19).

     Jika Anda menerima Kristus sebagai Juruselamat maka roh Anda dilahirkan kembali dan Anda tidak lagi orang yang sama.  Anda ciptaan baru!  Kemudian Anda harus bertumbuh secara rohani dan mengembangkan roh Anda seperti Anda bertumbuh dan berkembang secara alamiah dalam pikiran dan tubuh Anda.  Anda harus mengembangkan roh dengan firman Tuhan, bukan dengan kesenangan dunia.  Beri makan roh Anda dengan firman Allah.  Tetapi firman tidak akan berarti jika Anda tidak merenungkannya.

Tuhan mau memenuhi hati kita dengan firman Allah.

No comments:

Post a Comment