Saturday, November 22, 2014

HARTA KEKAYAAN: Bersumber dari Tuhan

Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 22 November 2014

Baca:  Ulangan 8:11-20

"Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini."  Ulangan 8:18

Penting sekali kita sadari bahwa Tuhan adalah pemilik dan pemberi segala kekayaan.  "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya."  (1 Tawarikh 29:12).

     Tuhan memberikan kita segala sesuatu dengan tujuan untuk kebaikan kita, sebab pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Tuhan.  Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anak-Nya.  Namun penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan dengan cara yang salahlah yang dapat merusak hidup kita dan sesama, bukan harta kekayaan itu sendiri.  Sering terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihi-Nya, malah makin menjauh dan meninggalkan Tuhan.  Acapkali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan.  Harta kekayaan begitu memikat hati dan teramat penting, dan akhirnya menjadi  'tuan'  yang baru, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat.  "Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."  (Matius 6:24).  Inilah yang membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan kekal.

     Kalau kita menyadari kesia-siaan harta kekayaan, kita tidak akan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sandaran hidup dan tuan dalam hidup ini.  Sebaliknya kita akan menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita, karena Dialah harta yang sesungguhnya.  "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi."  (Mazmur 73:25).  Mari berkomitmen menggunakan berkat Tuhan tersebut bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberkati orang lain dan melayani Tuhan.

"Muliakanlah TUHAN dengan hartamu..."  Amsal 3:9

No comments:

Post a Comment