Wednesday, October 29, 2014

KETAATAN: Jalan Tepat Menuju Berkat

Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 29 Oktober 2014

Baca:  Imamat 26:1-13

"Jikalau kamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada perintah-Ku serta melakukannya, maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya."  Imamat 26:3-4

Banyak orang Kristen yang merasa mengikut Tuhan itu tidak enak, banyak tantangannya, tidak boleh ini itu, pokoknya tidak bebas.  Benarkah?  Justru Tuhan memberikan aturan-aturan semata-mata untuk kebaikan kita.  Jadi ketaatan adalah jalan aman yang meluputkan kita dari hal-hal buruk sebagai akibat dari sebuah pelanggaran, sebab  "...Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya."  (Galatia 6:7).  Dalam Ayub 9:4 dikatakan:  "Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia, dan tetap selamat?"

     Selain itu ketaatan juga akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati, sebaliknya, ketidaktaatan mengantarkan kita kepada hukuman atau kutuk.  "...setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal,"  (Ibrani 2:2).  Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada siapa saja yang mau berjalan bersama Dia dalam ketaatan penuh, meski kadangkala harus melewatinya dengan dengan deraian air mata.  Orang yang menabur ketaatan suatu saat pasti akan menuai berkat.  "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya."  (Mazmur 126:5-6).

     Sangat disesalkan banyak yang memilih menempuh jalan sendiri.  Kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan.  Kita berpikir jalan yang telah kita pilih pasti terbaik bagi kita, padahal  "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut."  (Amsal 14:12).  Namun tatkala kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan Dia akan memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan.  Penyerahan diri kepada Tuhan akan menuntun kita untuk meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita dan pastinya berkat Tuhan itu  "...jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan,"  (Efesus 3:20).

"Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan."  Amsal 13:13

No comments:

Post a Comment